Afdrukken
Hits: 3286
sjoch ik mei Jo eagen
Ivige

dan sjoch ik
√Ľneinige waarm hertigens

eltse dei
komme Jo my
mei soarch yn 'e mjitte
mei ik op 'e nei
begjinne

aukje wijma