lavendel2

   
troostvleugels600
Wij zijn allen diep geschokt door de verschrikkelijke vliegtuigramp in Oekraïne.

Deze vliegtuigramp heeft zowel bij de nabestaanden als bij ons volk, de nodige emoties teweeg gebracht. Naar aanleiding van deze tragische gebeurtenis, die zo diep heeft ingegrepen in onze harten, heb ik, als lid van de Gedichtensite.nl, kort na deze ramp het initiatief ge¬nomen om een troostbundel samen te stellen. Aan deze gedichtenbundel hebben diverse collega-dichters van de Gedichtensite deelgenomen. Het eindresultaat ligt thans voor u. Elke dichter of dichteres heeft vanuit zijn/haar eigen achtergrond en beleving iets willen meegeven als troost en bemoediging. Er is naar gestreefd evenwicht aan te brengen tussen een religieuze invalshoek en een meer neutrale benadering. Rekening houdend met de diversiteit in achtergronden van de nabestaanden.

Wij wensen de nabestaanden voor de komende periode alle steun kracht en sterkte toe om het zware verlies te dragen en te kunnen verwerken.

J.A. van Tricht
=============================

In verwondering

in geen grenzen
kennende
ontferming

was U
bent U

in grenzeloos lijden
bewaakt U
barmhartig onze ziel

baant U
niet voor te stellen
begaanbare wegen

aukje wijma

===================================

   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)