lavendel2

   
loslaten

 

Zomaar op een zaterdagochtend kreeg ik een cadeautje.
 Ik mocht naar een lezing van Leo Fijen.
Leo Fijen was door het bisdom van de RK kerk van Noord Nederland
gevraagd om mensen uit de verschillende parochies moed in te spreken,
en handvaten te geven, over de grote veranderingen die er in de RK kerken  gaan plaatsvinden.
 De kerken zitten in eengiga krimp project ze moeten voor 2018,van 85 parochies  naar 18 afslanken. 
 En hoe hou je het schip van geloofsgenoten dan drijvende? 
 Leo hield ons voor  dat we in ieder geval moesten ophouden met mopperen.
 En dat wijzelf, waar en hoe dan ook de toekomst van de kerk zijn.
Geloof en leven horen bij elkaar,vier in je leven je geloof.
 En dat vieren van je geloof is niet aan bepaalde kerkelijke ruimtes  en manieren verbonden.
 Kijken, luisteren  en stil worden zijn de pijlers waarop geloven rust.
  Wachten op inzichten die de Eeuwige zo graag door ons aan het Licht wil laten komen.
  En wij maar zeulen met onze ballast van stenen en gevoelens.
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)