am-fluss

Hoofdmenu  


   
 
opbaarnd
ik kin it net sizze
hoefolle romte
it my joech
 
doe't ik dy
nei safolle tiid
 ferjoech
 
ik kin it net begrype
dat Jo eltse dei opnij
begjinne wolle mei my

aukje wijma

..................................................
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)