am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
oer it wetter

útsicht oer
oankommende weagen
en hjoed
foar ‘t earst in blauwe loft

útsicht oer
safier ik sjen kin sân
foar de safolste kear
amelân

aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)