am-fluss

Hoofdmenu  


   
langsme

ik sjoch út
nei in ingel
dy 't my
bystean wol
in libbende siel
dy't my hoedet
en my de wei wiist
troch it libbenslabyrint

aukje wijma

................................................
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)