am-fluss

Hoofdmenu  


   
   
foar it iten
 
freegjende berne-eagen
útstutsen hantsjes
 
sa ferbûn
 
freegje wy tegearre
sjongend om seine
 
do en ik
 
aukje wijma
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)