lavendel2

   
Water, o en dat ik u min.

langs het water Miniatuur Deze lyrische uitspraak van Bauke Wymenga vormt een dankbaar motto
voor onze twaalfde en laatste literaire reis langs het water de Nederlandse provincies.
Een reis, met als onderwerp en decor het fraaie en eigenzinnige Fryslàn,
dat, zeker in het jaar waarin Leeuwarden en Fryslàn Culturele Hoofdstad van Europa zijn,
zich laat beleven als een swingende pas de deux van foto's en poëzie.
Een reis, bovendien, die de zesenveertigste uitgave in onze reeks
Op zoek naar de stem van de eigen plek markeert.

Bij het verschijnen van dit boek is een woord van dank op zijn plaats
voor Arno Brok, Commissaris van de Koning in Fryslàn,vanwege zijn bevlogen Woord vooraf.
Evenzeer betuig ik mijn erkentelijkheid jegens Gerrit Jan Zwier
die, net als in Drenthe, Groningen en Zeeland,
vanuit zijn authentieke stijl en perspectief tekende voor een bruisende en erudiete introductie.
Ook dank ik Jaspar Moulijn voor zijn fraaie fotowerk,
de ruim twintig organisaties die middels een landmarkadoptie het boek tot leven brachten
en het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslàn dat het project als geheel heeft ondersteund.

Tot slot dank ik Marijke van der Linde voor het corrigeren van de teksten,
Paul Rosenberg voor zijn administratieve assistentie
en de medewerkers van Drukkerij Badoux voor het verzorgde drukwerk.

Jan-Paul Rosenberg
Directeur Stichting Achterland
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)