lavendel2

Beetsterzwaag

De Poëzieroute is een wandeling door bos, langs vennetjes en over ruig gras en heide.
De route is de moeite waard voor zowel natuur- als literatuurliefhebbers.
Geluiden van dieren en wind én de woorden van de gedichten
vertellen u waarom het Wijnjeterperschar zo bijzonder is.


De vijftien gedichten van de route komen van bekende dichters
en zijn in het Nederlands, Fries of Stellingwarfs te lezen én te beluisteren.
De dichters zijn: Johan Veenstra, Else Feikje van der Berg, Aukje Wijma,
Job Degenaar, Albertina Soepboer, Lida Dijkstra, Tiny Mulder,
Theun de Vries, Atze Bosch, Tjitske Jansen, Rutger Kopland,
Meindert Bylsma, Klaas Jager, Hanny Michaelis, en Joop Boomsma.


De route is ongeveer 3 km lang, hij voert door een afwisselend landschap van bos,
langs vennetjes en over ruig gras en heide. De start is in Wijnjewoude.


Voor meer informatie kunt u een folder downloaden,
of gebruik maken van de beschrijving in Routeyou.
(De poëzieroute is daar onderdeel van de Wijnjeterperschar route.)

Er is een tweetalig (NL-FR) boekje met de gedichten verschenen,
getiteld Poëzieroute Opsterland / Poëzijrûte Opsterlân (2007).
Het is nog her en der tweedehands te koop.
   
© Aukje Wijma ( webmaster: P.O.)